بورس سنگاپور سرمایه گذاری 20 میلیون دلاری در شرکت های بزرگ VC نمود