انجمن نویسندگان روسی برای راهاندازی بستر بلاک چین برای وام های مالکیت معنوی