بازارهای رمز گشایی فریز سبز را به عنوان بیت کوین به 5600 دلار نزدیک می کند