شراکت اپراتور مخابرات اسپانیا با IBM برای مدیریت تماس های بین المللی بر پایه بلاک چین