استخراج بیت کوین در استودیو حالا خورشید و واکنش مسئولین