مجلس نمایندگان آمریکا: نازی‌ها و تروریست‌ها از بیت کوین استفاده می‌کنند!