قرنطینه اسکناس های استفاده شده از ترس کرونا؛ نیاز به بیت کوین دوباره احساس شد