چرا بیشتر تریدر ها و قماربازها می‌بازند؟ راز ضرر در معاملات