چرا تنوع‌سازی سبد دارایی در ارزهای دیجیتال بی معنی است؟