شاخص‌های قیمتی: بیت کوین به سمت یک اوج جدید در حرکت است