نسخه سوم دستیار معامله‌گری ATA با پوشش تمام بازارهای مالی جهان منتشر شد!