درآمد ارز دیجیتال با بازی GTA 6 ، شایعه یا واقعیت؟