هر کسی که با تجارت در امور مالی سنتی سروکار داشته باشد احتمالاً از سود و زیان (PnL) آگاه است. اما آیا PnL در دنیای ارزهای دیجیتال یکسان است؟ توانایی درک عباراتی مانند mark-to-market (MTM)، PnL تحقق یافته و PnL تحقق نیافته به درک بهتری از ارز دیجیتالی که شخص در اختیار دارد کمک می کند.

بدون یک فرآیند کاملاً تعریف شده برای دریافت بینش در مورد سود یا زیان، تجارت ارزهای دیجیتال ممکن است طاقت فرسا باشد و معامله گران ممکن است با کاری که انجام می دهند مشکل داشته باشند. PnL منعکس کننده تغییر در ارزش موقعیت های یک معامله گر در یک دوره خاص است.

برای به دست آوردن درک واضح تر، اجازه دهید آن را در زمینه تجارت ارزهای دیجیتال بررسی کنیم.

درک اصول اولیه PnL

PnL در کریپتو به محاسبه سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری یا موقعیت معاملاتی ارز دیجیتال اشاره دارد. این معیاری است که برای ارزیابی عملکرد مالی یک معامله گر یا سرمایه گذار در بازار ارز دیجیتال استفاده می شود.

برای شروع، در اینجا چند اصطلاح کلیدی در اصطلاحات PnL آمده است:

MTM

MTM به فرآیند ارزیابی یک دارایی یا ابزار مالی بر اساس قیمت فعلی بازار یا ارزش منصفانه آن اشاره دارد. به عنوان مثال، در زمینه تجارت کریپتو، اگر یک سرمایه‌گذار مقدار معینی بیت کوین (BTC) داشته باشد، ارزش آن بیت کوین بر اساس قیمت فعلی بازار در نوسان خواهد بود.

فرمول کلی برای محاسبه PnL:

فرض کنید قیمت MTM برای اتر (ETH) امروز 1970 دلار است، در حالی که قیمت MTM دیروز 1950 دلار بود. در این مورد، PnL 20 دلار است. نشان دهنده سود 20 دلاری است. برعکس، اگر قیمت MTM اتریوم دیروز 1980 دلار بود، نشان دهنده ضرر 10 دلاری است.

ارزش آینده

ارزش آتی نشان دهنده ارزش یک سکه دیجیتال در یک نقطه از زمان آینده است.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر Tron (TRX) را به ارزش 1000 دلار با پاداش سالیانه 4٪ سهام کند، پس از یک سال چقدر آن شخص پس می گیرد؟ پاسخ 1040 دلار است. در زمان شرط بندی، ارزش فعلی 1000 دلار و ارزش آتی 1040 دلار خواهد بود.

در نقطه ای که معامله گر سهام می گیرد، ارزش فعلی وجود خواهد داشت، اما اگر فرد آینده را به عنوان یک کل در نظر بگیرد، ممکن است ارزش های آینده بی شماری وجود داشته باشد.

روش دیگری برای استفاده از ارزش آتی نیز وجود دارد. معامله گران می توانند بپرسند که چه مقدار سهام برای بدست آوردن 1040 دلار در یک سال باید بپردازند. اگر ارزش حال و آینده را بدانند، می توانند ضریب تخفیف را محاسبه کنند. فرمول محاسبه ضریب تخفیف:

برای مثال بالا، ضریب تخفیف به صورت زیر خواهد بود:

PnL محقق شد

PnL تحقق یافته پس از بسته شدن موقعیت معامله گران (ارز دیجیتالی که در اختیار دارند فروخته است) محاسبه می شود. در PnL تحقق یافته فقط قیمت انجام شده سفارش ها لحاظ می شود و ارتباط مستقیمی با قیمت مارک ندارد.

قیمت علامت قیمتی است که قرارداد مشتقات بر اساس قیمت فعلی بازار دارایی پایه به جای قیمتی که قرارداد با آن معامله می شود، ارزش گذاری می شود.

فرمول PnL تحقق یافته به صورت زیر است:

یک مثال به درک چگونگی محاسبه PnL تحقق یافته کمک می کند. اگر قیمت ورودی برای خرید X عدد پولکادوت (DOT) 70 دلار و قیمت خروج 105 دلار باشد، PnL برای دوره 35 دلار است که به سود 35 دلار اشاره دارد. با این حال، اگر قیمت پایانی معامله 55 دلار بود، PnL 15 دلار خواهد بود، اما منعکس کننده ضرر خواهد بود.

PnL تحقق نیافته

PnL تحقق نیافته به سود یا زیانی اشاره دارد که در حال حاضر در موقعیت های باز نگهداری می شود اما هنوز از طریق بسته شدن موقعیت محقق نشده است. فرمول تعیین PnL تحقق نیافته به صورت زیر است:

دونالد قراردادهای ETH را با میانگین قیمت ورودی 1900 دلار خریداری کرده است. قیمت علامت ETH در حال حاضر 1600 دلار است. PnL محقق نشده برای دونالد تفاوت بین میانگین قیمت ورودی و قیمت مارک است.

PnL تحقق نیافته = 1900 دلار – 1600 دلار = 300 دلار

نحوه انجام محاسبه PnL

برای تعیین PnL در ارز دیجیتال، یک معامله گر باید تفاوت بین هزینه اولیه خرید یک سکه دیجیتال و ارزش فعلی بازار همان سکه را پیدا کند. روش های مختلف برای محاسبه PnL در ارز دیجیتال به شرح زیر است:

روش First-in, first-out (FIFO).

روش FIFO فروشنده را ملزم می کند که از قیمت دارایی از زمانی که برای اولین بار خریداری شده است استفاده کند. در اینجا فرآیند محاسبه PnL با استفاده از روش FIFO آمده است:

1) برای تسویه هزینه اولیه ارز دیجیتال، قیمت خرید هر واحد را در تعداد واحدهای فروخته شده ضرب کنید.

2) برای تعیین ارزش بازار فعلی دارایی واگذار شده، قیمت فعلی بازار هر واحد را در تعداد واحدهای فروخته شده ضرب کنید.

3) برای یافتن PnL، هزینه اولیه را از ارزش فعلی بازار کسر کنید.

فرض کنید باب ابتدا 1 اتریوم را به قیمت 1100 دلار خرید و چند روز بعد 1 اتریوم را به قیمت 800 دلار خرید. یک سال بعد، او 1 ETH را به قیمت 1200 دلار فروخت. از آنجایی که او ابتدا ETH را با قیمت 1100 دلار خریداری کرده بود، این قیمت به عنوان هزینه اولیه در نظر گرفته می شود. با استفاده از روش FIFO، باب می تواند PnL را به صورت زیر محاسبه کند:

هزینه اولیه باب = (1 ETH x 1100 دلار) = 1100 دلار

ارزش بازار فعلی = (1 ETH x 1200 دلار) = 1200 دلار

PnL = 1200 دلار – 1100 دلار = 100 دلار (سود)

روش آخرین ورود، اولین خروج (LIFO).

روش LIFO از فروشنده می خواهد که از آخرین قیمت خرید یک دارایی در محاسبه استفاده کند. جنبه های دیگر درست مانند روش FIFO هستند. در اینجا PnL با استفاده از روش LIFO با استفاده از همان مثال بالا آمده است:

هزینه اولیه باب = (1 ETH x 800 دلار) = 800 دلار

ارزش بازار فعلی = (1 ETH x 1200 دلار) = 1200 دلار

PnL = 1200 دلار – 800 دلار = 400 دلار (سود)

روش هزینه میانگین موزون

روش هزینه میانگین موزون معامله گران را ملزم می کند که میانگین هزینه تمام واحدهای ارز دیجیتال موجود در پرتفوی خود را تعیین کنند تا به هزینه اولیه برسند. در اینجا مراحل محاسبه PnL با استفاده از این روش آمده است:

1) هزینه کل تمام واحدهای ارز دیجیتال را تعیین کنید. قیمت خرید هر واحد برای هر معامله را در تعداد واحد دارایی ضرب کنید و اعداد را اضافه کنید.

2) برای رسیدن به میانگین موزون هزینه هر واحد سکه دیجیتال، هزینه کل تمام واحدها را بر تعداد واحدها تقسیم کنید.

3) ارزش بازار فعلی ارز دیجیتال فروخته شده را بیابید. قیمت فعلی بازار هر واحد را در تعداد واحدهای فروخته شده ضرب کنید.

4) برای تعیین PnL، میانگین هزینه هر واحد را از ارزش فعلی بازار کم کنید.

فرض کنید آلیس 1 بیت کوین را به قیمت 1500 دلار خرید و چند روز بعد یک بیت کوین را با قیمت 2000 دلار خریداری کرد. او بعداً 1 بیت کوین را به قیمت 2400 دلار فروخت. در اینجا PnL با استفاده از روش هزینه میانگین وزنی آورده شده است:

هزینه کل = (1 BTC x 1500 دلار) + (1 BTC x 2000 دلار) = 3500 دلار

میانگین وزنی هزینه = 3500 دلار / 2 بیت کوین = 1750 دلار

ارزش بازار فعلی = (1 BTC x 2400 دلار) = 2400 دلار

PnL = 2400 دلار – 1750 دلار = 650 دلار (سود)

سود/زیان ناشی از پوزیشن های باز و بسته شدن

تجزیه و تحلیل موقعیت های باز و بسته در فواصل زمانی منظم یک روش کارآمد برای نظارت بر عملکرد است. خرید اولیه ای که شخص در بازار انجام می دهد، یک موقعیت باز است، در حالی که فروش ارز دیجیتال بسته شدن موقعیت نامیده می شود. اگر یک معامله گر 10 DOT بخرد، یک موقعیت باز است. وقتی معامله‌گر آن DOT را می‌فروشد، موقعیت بسته می‌شود.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر 10 DOT را به قیمت 70 دلار بخرد و آنها را به قیمت 100 دلار بفروشد، PnL شخص 30 دلار (100 تا 70 دلار) خواهد بود. تجزیه و تحلیل منظم معاملات در راستای موقعیت های باز و بسته به فرد کمک می کند تا به صورت سازمان یافته معامله کند.

محاسبه سال به روز (YTD).

YTD روشی برای اندازه گیری عملکرد سرمایه گذاری های انجام شده در ارزهای دیجیتال از ابتدای سال تا تاریخ فعلی است. سرمایه‌گذارانی که به‌طور مرتب ارزهای دیجیتال را برای سال‌ها خرید و نگهداری می‌کنند، می‌توانند با محاسبه YTD از سودهای محقق نشده خود مطلع شوند. معامله گر فقط باید ارزش پرتفوی را در ابتدا و انتهای سال محاسبه کند و این مقادیر را با هم مقایسه کند. این ممکن است یک سال تقویمی یا یک سال مالی باشد، بسته به ترجیح یا نیازهای شخص.

فرض کنید شخصی به ارزش 1000 دلار کاردانو (ADA) در 1 ژانویه 2022 و 1600 دلار ADA در 1 ژانویه 2023 دارد. در این حالت، 600 دلار سود محقق نشده است. سود محقق نشده نشان دهنده بازدهی است که هنوز به وجه نقد یا معادل های نقدی مانند سپرده های مدت دار تبدیل نشده است.

محاسبه مبتنی بر معامله

یک محاسبه مبتنی بر تراکنش به شخصی نیاز دارد که PnL را برای هر تراکنش خاص محاسبه کند. به عنوان مثال، اگر شخصی 1 ETH را به قیمت 1000 دلار بخرد و آن را به قیمت 1500 دلار بفروشد، PnL برای معامله 500 دلار سود (1500 تا 1000 دلار) خواهد بود. اگر تعداد تراکنش ها کم باشد و یک معامله گر نیاز به محاسبه PnL برای این تراکنش ها به طور جداگانه داشته باشد، یک محاسبه مبتنی بر تراکنش یک روش ایده آل است.

درصد سود

روش درصد سود، PnL را به عنوان درصدی از هزینه اولیه منعکس می کند. یک مثال به درک بهتر کمک می کند. فرض کنید یک معامله گر 1 سکه بایننس (BNB) را به قیمت 300 دلار می خرد و آن را به قیمت 390 دلار می فروشد. در این مورد، PnL شخص 90 دلار سود (390 تا 300 دلار) خواهد بود. برای رسیدن به درصد سود، معامله گر باید PnL را بر قیمت خرید تقسیم کند و مقدار را در 100 ضرب کند ((90 دلار / 300 دلار) در 100). این به 30 درصد می رسد.

با این حال، لطفاً توجه داشته باشید که این‌ها نمونه‌های ساده‌شده‌ای هستند که متغیرهایی مانند مالیات، هزینه‌های معاملاتی پرداختی به پلتفرم، نوسانات بازار و غیره را در نظر نمی‌گیرند. در موقعیت‌های واقعی، یک معامله‌گر باید شرایط خاص را هنگام محاسبه در نظر بگیرد. PnL.

نحوه محاسبه PnL قراردادهای دائمی

قراردادهای دائمی نوعی قرارداد آتی است که زمان تسویه یا تاریخ انقضا مشخصی ندارد. معامله گران می توانند موقعیت های خرید یا فروش خود را به طور نامحدود نگه دارند، مشروط بر اینکه حاشیه نگهداری کافی داشته باشند، که حداقل مقدار وثیقه مورد نیاز برای حفظ موقعیت های معاملاتی باز است.

وقتی معامله‌گران PnL قراردادهای دائمی را در ارزهای دیجیتال محاسبه می‌کنند، باید PnL تحقق یافته و محقق نشده را محاسبه کنند و سپس آنها را برای تعیین کل PnL اضافه کنند.

در اینجا مراحل اندازه گیری PnL قراردادهای دائمی آمده است:

باز هم، این یک روش ساده برای توضیح مفهوم محاسبه PnL برای قراردادهای دائمی رمزنگاری است. هنگام محاسبه کل PnL در زندگی واقعی، یک معامله گر باید عواملی مانند کارمزد معاملات و نرخ های تامین مالی را در نظر بگیرد.

محاسبات PnL و ابزارهای مرتبط

درک رمزارز PnL به مردم کمک می کند تا بدانند سبد ارزهای دیجیتال آنها سود دارد یا ضرر. به دست آوردن بینشی در مورد پارامترهای کلیدی مانند مبنای هزینه، مقدار، قیمت هر معامله و سودآوری سبد به معامله گران کمک می کند تا کارایی استراتژی های خود را ارزیابی کرده و تنظیمات لازم را انجام دهند. دانش دقیق وجوهی که در یک تجارت خاص ساخته یا از دست داده اند، بر تصمیمات معاملاتی آینده آنها برای بهتر شدن تأثیر می گذارد.

جدای از محاسبات PnL، ابزارهایی مانند صفحات گسترده تخصصی و ربات‌های معاملاتی خودکار وجود دارند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا عملکرد خود را تجزیه و تحلیل کنند و فرصت‌های معاملاتی سودآور را بدون توجه به تجربه‌شان به صفر برسانند.